8wDlpd.png
8wDFp9.png
8wDEOx.png
8wDMfH.png
8wDKte.png
MyPCQQ各版本稳定性统计报表 截止2015年8月1日
eghuai 2015-7-13

ID
版本名称
启动次数
崩溃次数
崩溃率
1 MyPCQQ1.2 测试版 Build20150303 112 7 6.25%
2 MyPCQQ1.2 测试版 Build20150307 389 244 62.72%
3 MyPCQQ1.2 Build20150309 77 26 33.77%
4 MyPCQQ1.2 Build20150313 511 409 80.04%
5 MyPCQQ1.3 测试版 Build20150330 28 4 14.29%
6 MyPCQQ1.3 测试版 Build20150330.1 36951 4278 11.58%
7 MyPCQQ1.3 测试版 Build20150401 248 7 2.82%
8 MyPCQQ1-2E3-20-E6-B5-8B-E8-AF-95-E7-89-88-20Build20150330-2E1 3 0 0.00%
9 MyPCQQ1.3 测试版 Build20150403 934 173 18.52%
10 MyPCQQ1.3 Build20150405 9469 1391 14.69%
11
12 MyPCQQ1.3 Build20150407 11985 1327 11.07%
13 MyPCQQ1.3 Build20150412 270 24 8.89%
14 MyPCQQ1.3 Build20150413 ETC 5 0 0.00%
15 MyPCQQ1.3 Build20150413 ETC 1 0 0.00%
16 MyPCQQ1.4 Build20150414_23:09 61 7 11.48%
17 MyPCQQ1.4 Build20150416 18 0 0.00%
18 MyPCQQ1.4 测试版Build20150417 615 23 3.74%
19 MyPCQQ1.4 测试版Build20150417 @all测试 6 0 0.00%
20 MyPCQQ1.4 稳定版Build20150418 17177 1860 10.83%
21 MyPCQQ测试版 Build20150423 9 8 88.89%
22 MyPCQQ测试版 Build20150426 10 9 90.00%
23 MyPCQQ测试版 Build20150501 238 47 19.75%
24 MyPCQQ测试版 Build20150503 42 27 64.29%
25 MyPCQQ测试版 Build20150513 3 0 0.00%
26 MyPCQQ测试版 Build20150520 2 0 0.00%
27 MyPCQQ测试版 Build20150521 2 0 0.00%
28 MyPCQQ测试版 Build20150601 1054 41 3.89%
29 MyPCQQ测试版 Build20150525 33 0 0.00%
30 MyPCQQ测试版 Build20150524 1122 40 3.57%
31 MyPCQQ测试版 Build20150527 450 20 4.44%
32 MyPCQQ测试版 194 3 1.55%
33 MyPCQQ测试版 Build20150605 204 3 1.47%
34 MyPCQQ测试版 Build20150607 1550 27 1.74%
35 MyPCQQ Build20150621 111 4 3.60%
36 MyPCQQ正式版 Build20150623 672 18 2.68%
37 MyPCQQ正式版 Build20150626 561 5 0.89%
38 1942037530 1 0 0.00%
39 MyPCQQ正式版 Build20150629 49 0 0.00%
40 MyPCQQ正式版 Build20150630 8508 26 0.31%
41 MyPCQQ正式版 Build20150713 1 0 0.00%
42 MyPCQQ正式版 Build20150717 1765 2 0.11%
43 MyPCQQ正式版 Build20150723 77 0 0.00%
44 MyPCQQ正式版 Build20150722 13 0 0.00%
45 MyPCQQ正式版 Build20150724 148 7 4.73%
46 MyPCQQ正式版 Build20150727 156 6 3.85%
最新回复 (13)
 • 博帮帮
  2015-7-14 2
  0
  强烈支持,性能稳定就能超越很多的机器人了
 • 逍遥魔颜
  2015-7-15 3
  0
  越来越稳定,开发者辛苦了
 • 李建华520520
  2015-7-18 4
  0
  很小喜欢Mypc
 • ぴ㎕玥樱
  2015-8-3 5
  0
  最新哒在哪儿下载
 • 游客
  2015-8-5 6
  0
  真是666啊
 • 彬红
  2015-8-13 7
  0
  Quote李建华520520 发表于 2015-7-18 17:48
  很小喜欢Mypc


  我喷了一脸,你小时候就见过MyPCQQ?{:4_124:}
 • nhw99618
  2015-8-18 8
  0
  Quote李建华520520 发表于 2015-7-18 17:48
  很小喜欢Mypc


  {:4_150:}神回复!!
 • 510796408
  2015-8-23 9
  0
  mypc以后会收费吗?
 • qq1422548396
  2015-11-23 10
  0
  赞一个哦
 • mgj200
  2015-12-20 11
  0
  希望能继续稳定下去。
 • 小文
  2015-12-31 12
  0
  支持一下
 • 游客
  2016-6-7 13
  0
  6666666666666
 • 老表:
  2016-9-19 14
  0
  哇哇哇
  • MyPCQQ 社区
   15
     登陆 注册 QQ登陆(暂不可用)
返回