8wDlpd.png
8wDFp9.png
8wDEOx.png
8wDMfH.png
8wDKte.png
本地词库_好感度 Ver:5.0.0
蛋桑の嚎 2016-2-16

本帖最后由 蛋桑の嚎 于 2016-2-17 09:47 编辑

以及拒绝学习某词汇,这个就不截图了
因为下学期就要中考了,就不收费了,每周处理一次授权,将QQ号写在楼下或者到群内找群主或者管理员授权
附件: 5302
上传的附件:
最新回复 (22)
 • 3E律
  2019-1-28 2
  0
  reply要放哪
 • 悠晨∝
  2019-1-31 3
  0
  妈耶附件找回了?
 • 羽逸sama
  2019-2-2 4
  0
  没有反应是没有授权么 我记得很久以前帮我授权过  你QQ我也加过好像把我删掉啦  那个群好像解散了? _(:з」∠)_
 • raysun
  2019-2-3 5
  0
  回复一下。
 • 511678045
  2019-2-3 6
  0
  这个好玩。
 • 2086202729
  2019-2-4 7
  0
  授权QQ:3142474495  (希望楼主看到)
 • 炸个饼吃
  2019-2-4 8
  0
  授权QQ:2806627621
 • 511678045
  2019-2-5 9
  0
  插件失效了,授权也没联系方式
 • raxsun
  2019-2-6 10
  0
  我是来参加活动的。
 • 影月w
  2019-2-8 11
  0
  授权qq:2997680091
 • 511678045
  2019-2-9 12
  0
  2086202729 授权QQ:3142474495 (希望楼主看到)
  你们有授权吗
 • 笙若夕
  2019-2-15 13
  0
  授权QQ:1787457512
 • 啦啦啦呵呵
  2019-2-15 14
  0
  授权qq:2136216738
 • 1821066535
  2019-3-6 15
  0
  这个咋授权 没用啊,
 • 458204801
  2019-3-25 16
  0
  授权qq:2429766205,3389295779
 • 慕悠
  2019-3-31 17
  0
  授权507726801
 • Kurony
  7月前 18
  0
  楼主w求授权1796637059谢谢
 • 伊璃月
  4月前 19
  0
  3486322525谢谢w
 • 奚落梦
  3月前 20
  0
  3409703172谢谢啦
 • dizong
  3月前 21
  0
  506077891谢谢啦
 • 蓝娜夏
  5天前 22
  0
  161134447授权QQ号w谢谢w
 • 白羽
  2天前 23
  0
  授权QQ:1954739385
  • MyPCQQ 社区
   24
     登陆 注册 QQ登陆(暂不可用)
返回